Wyjechać. Nasze zimowe ubrania nasycone są kurzem.
Z zimy się robi kurz i czarny papier.

Marcin Świetlicki / fot. Bart Pogoda

Reklamy